Thanh lý tài sản khác

Thanh lý nhiều tài sản khác giá tốt

201412201715_20141228_195904

CẦM ĐỒ PHƯƠNG
Địa chỉ: 1735 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 7
Điện thoại: Mr. Phương: 0978043456