Nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

Điều 1 : Quý khách hàng đến cầm đồ tại Cầm đồ Phương vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân ( CMND ) để làm hợp đồng cầm đồ. Trong trường hợp mất hợp đồng cầm đồ quý khách hàng có thể dùng CMND để làm lại hợp đồng cầm đồ hoặc lấy hàng hóa cầm đồ ( Không giải quyết trường hợp không có CMND ).

Điều 2 : Thời hạn quy định nhận cầm đồ là 10 ngày, đến thời hạn trong hợp đồng cầm đồ, quý khách hàng đến Cầm đồ Phương trả tiền vay và đóng lãi một ( 01) lần. Nếu quý khách hàng có nhu cầu gia hạn hợp đồng cầm đồ thì sẽ được tiếp tục gia hạn hợp đồng cầm đồ.

Điều 3 : Quá 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn ghi trong hợp đồng hoặc thời hạn đã được gia hạn thêm mà khách hàng không thanh toán được nợ. Cầm đồ Phương sẽ được toàn quyền bán hàng hóa, tài sản cầm đồ của quý khách hàng để thu hồi vốn. Mọi thắc mắc khiếu nại của quý khách hàng sẽ không được giải quyết. Trong trường hợp quý khách hàng liên hệ đến Cầm đồ Phương sẽ được gia hạn thêm 02 ngày.

Điều 4 : Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hợp đồng cầm đồ quý khách hàng phải thông báo ngay cho Cầm đồ Phương để được giữ gìn cẩn thận hàng hóa, đề phòng trường hợp người khác lượm được hợp đồng cầm đồ của quý khách hàng đến Cầm đồ Phương lấy hàng hóa cầm đồ của quý khách hàng. Nếu qúy khách hàng không thông báo mất hợp đồng cầm đồ mà có người khác đến đưa hợp đồng cầm đồ của quý khách hàng lấy hàng hóa cầm đồ thì Cầm đồ Phương sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 5 : Cầm đồ Phương làm việc từ 7g30 đến 22g00 hàng ngày, trừ ngày Lễ. Cầm đồ Phương sẽ không giao dịch với qúy khách hàng ngoài thời gian trên.

GIÁM ĐỐC

Đã ký