Lãi xuất vay

Stt Số tiền ( VND ) Lãi Suất
Từ Đến Ngày Tuần Tháng
1 100,000 500,000 2000 -% -%
2 600,000 1,000,000 2500 1.50% -%
3 Trên 1,000,000 15,000,000 0.25% 1.50% – %
4 Trên 15,000,000 100,000,000 0.20% 1.50% – %
5 Trên 100,000,000 300,000,000 0.15% 1.00% – %
6 Trên 300,000,000 500,000,000 -% -% Thỏa thuận

Thực hiện phương thức vay như sau :

Đặc biệt khách vay Ngày : Khách vay ngày nào tính ngày đó

Ví dụ : Vay : 1,000,000 đồng/ngày ; vay 02 ngày; tiền lãi ngày 2500 đồng x 2 ngày = 5000 đồng

Khách vay Tuần : Vay 8 ngày : Tính lãi tuần 7 ngày + 01 ngày lãi ngày.

Ví dụ : Vay : 1,000,000 đồng/ tuần; tiền lãi tuần : 15,000 đồng/tuần + tiền lãi ngày : 2500 đồng/ngày;

Thay vì khách hàng phải trả tiền lãi là 02 tuần : 30,000 đồng giống như các cửa hàng cầm đồ khác.

Khách vay Tháng : Vay 31 ngày : Tính lãi tháng 30 ngày + 01 ngày lãi ngày.

Ví dụ : Vay :1,000,000 đồng/ tháng; tiền lãi tháng : 75,000 đồng/tháng + tiền lãi ngày :2500 đồng/ngày ;

Thay vì khách hàng phải trả tiền lãi là 1,5 tháng : 112,500 đồng giống như các cửa hàng cầm đồ khác.

CẦM ĐỒ PHƯƠNG
Địa chỉ: 1735 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 7
Điện thoại: Mr. Phương: 0978043456