Tag Archives: Nội quy cầm đồ

Nội quy

nnoi-quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI QUY Điều 1 : Quý khách hàng đến cầm đồ tại Cầm đồ Phương vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân ( CMND ) để làm hợp đồng cầm đồ. Trong trường …

Read More »